O FIRME « www.professionalfoto.sk

Fotografia nás osloví ihneď v prvom momente. Vie vyvolať v našej duši rôzne pocity a nálady, od úsmevu, radosti, cez pocit krásna, až po smútok i pocit hrôzy.

Toto vďačné médium nás sprevádza po celý náš život, už od nášho narodenia. Funguje ako kronika nášho života.

Vo svojej fotografickej tvorbe sa snažím o to, aby obraz mal nielen svoju výpovednú a výtvarnú hodnotu, ale aby bol aj po technickej stránke perfektne zvládnutý.
 
Peter Rafaj

- ako 12 ročný prvé pokusy v tmavej komore + prvý fotoaparát = láska na celý život.
- po ZŠ OU foto v Poprade
- prax v portrétnom ateliéry u Laca Pázmanyiho
- fotografista Agrokomplexu, fotografovanie + spracovanie mamutích zväčšenín
- Fachseminár Linhof Mníchov, práca s veľkoformátovými prístrojmi
- Institut výtvarní fotografie pri SČF Praha
- od roku 1993 na „voľnej nohe“, práca vo vlastnom fotoštúdiu

 
Back to top